Hizmetlerimiz

Marka Tescili

antalya marka tescil

Günümüzde şirketlerin gücü sahip oldukları maddi varlıklardan çok markalarının değeriyle ölçülmekte. Gerek prestij gerek maddi getirisi yüksek markaların korunması, korunması için de öncelikle sahibi adına tescil edilmesi, art niyetli girişimlerin önlenmesi gerekir.

İlke Patent, ulusal ve uluslararası sınai mülkiyet hakları konusunda uzman avukatlar ve Türk Patent Enstitüsü marka ve patent siciline kayıtlı marka ve patent vekillerinden meydana gelen bir firmadır.

Patent ve Faydalı Model Tescili

antalya patent tescil

Bugün birçok gelişmiş ülkenin teknolojik olarak önde olmasının bir nedeni de AR-GE çalışmalarıyla ortaya çıkan yeni teknolojilerini patent ile koruma altına almalarıdır. Yenilikçi, çözüm üreten buluşların patent tesciliyle korunması gerekmektedir. Rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yolu patenttir.

İnovasyon'un en önemli göstergelerinden biri patent sayılarınız. Çok basit ve pratik çözümlerden, komplike ileri teknolojilere yaptığınız her yeniliği patent ile koruduğunuz sürece bundan gelir elde edebilirsiniz. Zira patent kanunu size, rakiplerinizin yaptığınız yeniliği üretmesini, satmasını veya ithal etmesini engelleme hakkı vermektedir. Siz kendi belirleyeceğiniz lisans şartları ile buluşunuzu üretmek isteyenlere kiralayabilirsiniz. Ancak unutulmamalı ki uzman patent vekilinin elinden çıkmamış veya yanlış formüle edilmiş patent yarardan çok zarar verir.


Endüstriyel Tasarım Tescili

antalya endüstriyel tasarım tescili

Mühendislik bilimleri dahil, görsel ya da teknik anlamda yeni ürün oluşturmanın temeli olan endüstriyel tasarım, bugün şirketlerin rekabetçe üstün olmak için kullandıkları en önemli araçlardan biri. Fark yaratacak, estetik, yaratıcı, maddi getirisi yüksek endüstriyel tasarımların korunması, korunması için de öncelikle sahibi adına tescil edilmesi gerekir.

Eğer firmanızda değerli tasarımcılar varsa yeni endüstriyel tasarımlarınızın pazara çıkışını sadece müşterileriniz değil; taklit etmek isteyen rakipleriniz de büyük bir sabırsızlıkla bekleyecek. Halbuki yeni sezon çalışmalarınız henüz başlamışken tescil edeceğiniz tasarımlarınız, kanunun mügahale ve yaptırım gücünü de taşıyacağından taklitçiler için büyük caydırıcılığı olacaktır. Ayakkabı tabanından, kumaş desenlerine; birbirinden değerli her türlü tasarımınızı en doğru tarifnameleri hazırlayan profesyonellere emanet edin.

Kalite Belgeleri ve Telif Hakları

antalya iso kalite belgesi başvurusu

Standartlar genel bir yapı oluşturularak kamu ve özel sektörde küçük, orta, büyük ölçekli kuruluşlar ile sanayi, hizmet, yazılım ve diğer alanlar dahil tüm sektör kullanımlarına eşit şekilde uygulanabilir olması benimsenmiş ve ISO9000(1994) versiyonunda “Kalite Güvence Sistemi” olarak ifade edilen standartlar, ISO9000 (2000) versiyonunda “Kalite Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmiştir.

ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO9000 kalite yönetim standardları ve diğer ürün standardları gibi uluslararası kabul görmüş standardlar hazırlayarak ticaretin önündeki teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000:2008 kalite yönetim sistemi serisi
ISO 22000 / HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standardlar kuruluşların uygulayacakları kalite sistemlerinde ne gibi şartlar arandığını belirtir. Bunlar, sadece birkaç kuruluşun değil, Türk sanayisini oluşturan tüm kuruluşların yerine getirebilecekleri ve ihtiyaç duyabilecekleri genel şartları içeren uygulanabilir standardlardır.

antalya marka tescili